BENSOFT CRM

systém riadenia vzťahov so zákazníkmi

komplexný evidenčný a riadiaci manažérsky on-line informačný systém pre zaznamenávanie, distribúciu, vzájomné zdieľanie, selekciu a archiváciu informácií potrebných pre podporu komunikácie a riadenie spoločnosti

Základné vlastnosti systému

 • modulárny a ľahko prispôsobiteľný systém
 • pripojenie do aplikácie z ľubovoľného miesta na svete (pomocou Internetu)
 • podpora mobilných zariadení
 • rýchly prístup k informáciám
 • umožňuje komunikovať s užívateľom v rôznych jazykoch (slovensky, česky, anglicky, nemecky)
 • výstupy sú možné v podobe prehľadov, grafov alebo kontingenčných tabuliek
 • nastavenie ľubovoľných väzieb medzi objektami – umožňuje zachytávať spojitosti a časový priebeh
 • správa dokumentov – centrálna správa všetkých firemných dokumentov
 • možnosť komunikovať s inými systémami
 • ľahká správa systému (odkiaľkoľvek z Internetu)

Špecialne vlastnosti systému

 • umožňuje používať viacnásobné položky
 • každý objekt má nastavené práva, ktorí užívatelia alebo role ho môžu vidieť, alebo editovať
 • možnosť ukladať externé dokumenty s nastavením práv do systému s možnosťou sledovania ich verzie
 • vyhľadávanie nad všetkými informáciami podľa nastavených práv
 • fulltextové vyhľadávanie nad všetkými textami v systéme podľa nastavených práv, vrátane vyhľadávania nad uloženými externými dokumentami
 • umožňuje načítavanie a posielanie emailov, s možnosťou ich naviazania na ďalšie objekty
 • stráženie zmeny existujúcich záznamov, alebo pridanie nového - informovanie formou emailu alebo priamo systémom
 • systém vymazávania do koša + úplné vymazanie
 • jednoduchá vytvorenie kópie objektu
 • funkcia hromadná zmena – slúžiaca na podobnú úpravu väčšieho množstva záznamov

Základné užívateľské vlastnosti

 • jednoduché formulárové vkladanie záznamov
 • možnosť použitia vhodnej jazykovej verzie
 • užívateľský nastaviteľné prehľady, stromové menu a plocha
 • jednoduché vyhľadávanie nad prehľadmi s veľa možnosťami
 • jednoduché vyhľadávanie v pomocných číselníkoch
 • jednoduché naväzovanie vsťahov medzi objektami

Možnosti správy (nastavuje správca systému)

 • pridanie nového vlastného modulu (triedy)
 • rozšírenie a úprava existujúcich modulov
 • jednoduché nastavenie povinných položiek
 • rozšírenie a úprava položiek v rolovacích menu
 • jednoduchá úprava prekladov a popisov v systéme
 • jednoduchá vizuálna úprava existujúcich a nových formulárov
 • všeobecný import a export naviazaný na ľubovoľný modul
 • možnosť pridávania vlastných grafov a prehľadov
 • možnosť nastavenia na každý modul rôzne ukončovacie a štartovacie funkcie
 • sledovanie zmien v systéme
 • sledovanie spúšťania funkcií v systéme
 • sledovanie chýb v systéme

 

Prava (nastavuje správca systému)

 • jednoduché nastavenie práv modulov na role alebo užívateľov
 • možnosti definovať na jednotlivé role alebo užívateľov
  • práva na moduly: užívateľ / správca
  • práva na každý objekt v systéme: čítanie / zápis
  • reporty
  • funkcií
  • obmedzenia
  • prednastavené hodnoty
  • stromové menu
  • prehľady
  • filtre
  • moduly pre časť PLOCHA
  • permanentné filtre

CRM základné moduly

 • Plocha – užívateľský nastaviteľná titulka CRM s rôznymi vyhodnocovacími náhľadmi
 • Zamestnanci – zoznam zamestnancov firmy
 • Užívatelia – zoznam zamestnancov alebo užívateľov systému CRM s definíciou základných práv na moduly
 • Role – užívatelia môžu byť zaradený do rôznych rolí (napr.: ekonomika, sklad, ...)
 • Dochádzka – sledovanie dochádzky
 • Kalendár – základná práca s kalendárom, zadávanie úloh, atď.
 • Projekty – zoznam projektov, na ktoré je možné nadväzovať úlohy, udalosti, komunikáciu,... 
 • Úlohy – zoznam úloh, ktoré majú svojho vlastníka, realizátora a odberateľov
 • Udalosti – zoznam udalostí, ktoré majú svojho vlastníka, realizátora a odberateľov
 • Komunikácia – zoznam komunikácií, ktoré majú svojho vlastníka, realizátora a odberateľov
 • Poznámky – zoznam poznámok naviazaných na jednotlivé objekty
 • Firmy – zoznam partnerských firiem
 • Kontaktné osoby – zoznam kontaktných osôb
 • Adresy – zoznam adries, ktoré môžu byť priradené firme, kontaktnej osobe,...
 • Dokumenty – archivácia dokumentov s možnosťou verzii a možnosťou full-textového vyhľadávania nad obsahom dokumentov (Word, Excel, PDF, Chm, Html,...)
 • Priebeh – zoznam všetkých stavov priebehových objektov vzniknutých v CRM
 • Tovar – tovar
 • Objednávky – došlé a vydané
 • Faktúry – faktúry partnerským firmám
 • Platby – platby od partnerských firiem
 • Pošta – interná a externá pošta
 • FTP – správa dokumentov
 • Manager – štatistiky, grafy a prehlady
 • Sys – základné užívateľské systémové nástroje
 • Systém – základné správcovské nástroje

Referencie:

Energy Group, a.s. – CRM systém je nasadný ako manažérska nadstavba nad všetkými informačnými systémami v troch štátoch

Nef de Santé, a.s. – CRM systém je nasadný ako manažérska nadstavba nad predajným systémom