• systém riadenia vzťahov so zákazníkmi
 • on-line informačný systém:
  • komplexný
  • modulárny a prispôsobiteľný
  • evidenčný
  • riadiaci
  • manažérsky
 • určený pre:
  • zaznamenávanie
  • distribúciu
  • vzájomné zdieľanie
  • selekciu
  • archiváciu informácií potrebných pre podporu komunikácie a riadenie spoločnosti
 • pripojenie užívateľa a správcu do aplikácie z ľubovoľného miesta na svete (pomocou Internetu)
 • podpora mobilných zariadení
 • rýchly prístup k informáciám
 • umožňuje komunikovať s užívateľom v rôznych jazykoch (slovensky, česky, anglicky, nemecky)
 • výstupy sú možné v podobe prehľadov, grafov alebo kontingenčných tabuliek
 • nastavenie ľubovoľných väzieb medzi objektami - umožňuje zachytávať spojitosti a časový priebeh udalostí
 • správa dokumentov - centrálna správa všetkých firemných dokumentov
 • možnosť komunikovať s inými systémami
 • Informačný systém pre Multilevel marketing
 • distribuovaný off-line systém s centrálnou synchronizáciou
 • pobočky nemajú trvalé pripojenie k Internetu, synchronizácia je na vyžiadanie
 • hierarchia zdieľania dát:
  • pobočka - obmedzené práva - prehľad za pobočku
  • riaditeľstvo - prehľaď za všetky pobočky za riaditeľstvo
  • generálne riaditeľstvo - kompletný prehľad za celý informačný systém
 • centrála nonstop prístupná - prezentácia on-line dát zákazníkom cez web, mobil
 • pobočky sa pripájajú na centrálu cez internet (vytáčaná linka, ISDN, ADSL, ...)
 • prenos na server možno robiť niekoľkokrát za deň, pri dennej synchronizácii je zdieľanie dát "skoro" on-line pre všetkých členov MLM
 • systém možno rozširovať a nasadzovať nové verzie bez nutnosti zásahu užívateľa na pobočke,
 • jednoduchá obnova pri havárii pobočky
 • systém monitoruje všetky zmeny a zabezpečuje integritu dát